Home

Welkom op de website van Roerstreek Lokaal!NIEUWS (01/17):

In de raadsvergadering van 19 januari is dan eindelijk na vele jaren discussie en onduidelijkheid een besluit genomen over het Apollobad in Melick en de sportparken. Na diverse gepassioneerde insprekers en een fikse discussie in de raad, is er duidelijkheid gekomen.

De voetbalclubs krijgen de kans de huidige 5 parken open te houden, als zij met elkaar en de beschikbare middelen de kosten laag kunnen houden. De noodzaak tot ingrijpen in het beheer en onderhoud van de sportparken heeft ook de voetbalclubs met elkaar in gesprek gebracht. Ook zij zijn reëel.

Ook het werk van het platform Zwemmend Roerdalen kan worden voortgezet. De raad heeft akkoord gegeven met het plan. De komende maanden kunnen zij druk aan de slag met de aanbesteding voor nieuwbouw van het zwembad. In het plan zit ook een gymzaal en een brede maatschappelijke voorziening (dorpszaal).

We zijn er trots op dat na vele uren vergaderen en jaren van onzekerheid een besluit is genomen. Wij zijn blij dat behoud van zwemwater een kans krijgt in Roerdalen. Wij hebben ons hiervoor altijd ingezet. En een mooie bijvangst is dat verenigingen ook tot elkaar gekomen zijn. We doen het uiteindelijk in Roerdalen met elkaar en voor elkaar.


Wanneer vergaderen wij?
De vergaderkalender vind je bij 'Agenda'.


Wie zijn wij?
Roerstreek Lokaal! vormt samen met het CDA en de PvdA de coalitie in Roerdalen. Twee wethoudersposten worden door Roerstreek Lokaal! ingevuld: Jan den Teuling en Tjeu Verheijden. De raadsfractie bestaat uit Jo Reijnders, Piet van der Vorst, Huub Minkenberg, Karin Hermans en Willem van Pol.

Wij zijn een enthousiaste groep mensen. Voeten op de grond en hart voor de lokale gemeenschap. Op 19 maart 2014 hebben wij 2816 stemmen behaald. Wij zijn met 5 raadsleden vertegenwoordigd de coalitie. De gemeenteraad is uw lokale vertegenwoordiging. Wij doen dit met en voor u!

Met elkaar, voor elkaar!

Vind ons nu ook op Facebook of Twitter: @RLokaal
en check onze verkiezingsspot op YouTube

 
facebook.png